Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2014

Greasewoald
3776 b528 500
Reposted fromroocket roocket viaerrortryagain errortryagain

June 07 2014

Greasewoald
Reposted fromvolldost volldost viahimerra himerra
Greasewoald

May 14 2014

Greasewoald
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Greasewoald
Reposted frommonsoon monsoon viamisiaq misiaq

March 30 2014

Greasewoald
Reposted frommy-life my-life viacytaty cytaty

March 01 2014

Greasewoald
5993 cbf8
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianotforgetme notforgetme
Greasewoald
Reposted fromexuperence exuperence viacytaty cytaty
Greasewoald
Reposted fromapatyczna apatyczna viacytaty cytaty
Greasewoald
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty

February 26 2014

Greasewoald
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

February 16 2014

Greasewoald
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty

September 17 2013

Greasewoald
Późno przyszedł sen
Przyszedł i był zły
Nie mam siły
na zabawę w miłość
— Hey
Reposted fromchained chained viacytaty cytaty

September 15 2013

Anyone is automaticvally a lot more attractive
Reposted fromweheartit weheartit vianotforgetme notforgetme
Greasewoald
And all I loved, I loved alone.
— Edgar Allan Poe

September 13 2013

Greasewoald
Problemem nie jest problem.
Problemem jest Twoje nastawienie do problemu.
— Captain Jack Sparrow
Reposted fromCarmariss Carmariss viamisiaq misiaq
Greasewoald
chyba w końcu ma mi kto chodzić po głowie...
miła odmiana.
— :)
Reposted fromnotforgetme notforgetme

September 01 2013

Greasewoald
4637 75b1
Reposted frometerycznie eterycznie vianotforgetme notforgetme
Greasewoald
(...)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
— Marek Raczkowski

August 18 2013

Greasewoald
Open your mind before your mouth.
— one of yt's comments
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl